Start
© Jordens Service 2011 | Sitemap | Disclaimer
Watermolenstraat 1 | 4708 AN Roosendaal | T +31 (0) 165 55 23 21 | E info@jordens-service.nl
Start
Wie en wat
Producten
Service
Acties / tarieven
Referenties
Contact
Links
Diensten
Laboratoriumtechniek...
Op het gebied van laboratorium apparatuur heeft Jordens Service een jarenlange ervaring opgebouwd.
Onderhoud, service en kalibratie van temperatuurprocessen alsmede testapparatuur voor het vaststellen en controleren van fysieke eigenschappen van kunststoffen horen tot ons vakgebied. Wij beschikken over meetapparatuur welke herleidbaar is naar internationale standaarden.
Airconditioning
Verwarming
Klimaattechniek
Laboratoriumtechniek
Koeltechniek