Start
© Jordens Service 2011 | Sitemap | Disclaimer
Watermolenstraat 1 | 4708 AN Roosendaal | T +31 (0) 165 55 23 21 | E info@jordens-service.nl
Start
Wie en wat
Producten
Service
Acties / tarieven
Referenties
Contact
Links
Diensten
Disclaimer...
Ondanks het feit dat Jordens Service de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens, kunnen hierin onjuistheden voorkomen. Jordens Service is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het overnemen van de verstrekte informatie. Jordens Service is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet, alsmede als gevolg van technische storingen. Aan de gepresenteerde informatie kan géén recht worden ontleend. Indien u onjuistheden of andere onregelmatigheden constateert, of wanneer er enige reden is tot twijfel, vragen wij u dit te melden bij info@jordens-service.nl zodat wij eventuele maatregelen kunnen nemen.

Links naar andere websites
De website van Jordens Service bevat links naar andere websites die buiten het Jordens Service domein liggen. Deze links zijn slechts opgenomen ter informatie aan de gebruikers van onze site. Jordens Service is noch verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van de andere websites, noch voor de privacy bescherming op die sites.